BDDK 69 MEMUR ALIYOR

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7'dir.

BDDK 69 MEMUR ALIYOR

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7'dir.

BDDK 69 MEMUR ALIYOR
09 Kasım 2017 - 22:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

ŞARTLAR

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve 2017 lisans KPSS 'ye girmiş olmak gerekmektedir.

Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 700 kişi içerisinde bulunmak.

Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

- Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 120 kişi,

-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi,

- Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 40 kişi,

- Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak.

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak.

BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak.

 

Başvurular, 13 Kasım 2017 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 24 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvuru yöntemi;

1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan "Başvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması,

2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin çıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en son kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),

3) “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 30 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL’’ adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Postayla gönderilecek “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla Kuruma iletilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle 30 Kasım 2017 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

 

SINAV KONULARI 

 Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı, Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim, Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

 

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

 

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Temel Bankacılık ve Finans Kavramları, Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller, Olasılık, İstatistik, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları, Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

 

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri), Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk. Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

 

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama, Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;

Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.

Bu haber 7111 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum