Trabzon Valiliği En Az Lise Mezunu 150 Bekçi Alıyor

Trabzon Valiligi, Ortahisar ilçesi mülki sınırları içerisinde 110, Yomra ilçesi mülki sınırları içerisinde 10, Akçaabat ilçesi mülki sınırları içerisinde 30 kişi olmak üzere toplam 150 çarşı ve mahalle bekçisi alacak.

Trabzon Valiliği En Az Lise Mezunu 150 Bekçi Alıyor

Trabzon Valiligi, Ortahisar ilçesi mülki sınırları içerisinde 110, Yomra ilçesi mülki sınırları içerisinde 10, Akçaabat ilçesi mülki sınırları içerisinde 30 kişi olmak üzere toplam 150 çarşı ve mahalle bekçisi alacak.

Trabzon Valiliği En Az Lise Mezunu 150 Bekçi Alıyor
27 Ekim 2017 - 11:46

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Ekek ve Türk vatandaşı olmak, En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisans üstü mezunu olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)  Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak, Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, j. En az 167 cm boyunda olmak, k. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2 } örnek: 80/1,752=26

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ

 Başvurular 13-27.11.2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00 ) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır.

 Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.

Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf, Adli sicil belgesi, Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır. 

Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır

 

ALIM YAPILAN YERLER

110 Ortahisar İlçesine 10 Yomra İlçesine30 Akçaabat İlçesine olmak üzere toplam 150 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

 

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Sözlü sınav 11-16 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesi”ndeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.

Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adayların:  Genel kültür durumu,  Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,  Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük, gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.

 

YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Yazılı sınav 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.

Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.

Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.

Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

 

KESİN BAŞARI LİSTESİ

Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.

Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.

 Asil ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.

 

SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.

 

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.

Bu haber 4896 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 8 Yorum
 • Ahmet
  2 yıl önce
  Askerlik şartı kalkacağı soyleniyor. Doğru mu?
 • Admin (Yönetici)
  2 yıl önce
  Şu an için gündemde yok.
 • Ahmet
  2 yıl önce
  Tek suçu okuyup da öğrenim ozrunden dolayı askerliğini erteleyen bir anlık eğitim hevesinin kurbanlarıyız!!!!!rnOkudukta ne oldu demek istemezdim ama bu olumsuz duyguyu yaşıyorum. Herkes yazmış polislikte yok niye bekcilikte var diye. Bende merak ediyorum nedennnnn
 • Halk Özel Harekat
  2 yıl önce
  Lisans mezunuyum askerliği ertelettim. Sırf bu madde yüzünden başvuramayacak mıyım? rnBu maddeden dolayı çok kişi mağdur olacak. rnBu madde esnetilemez mi?rnOkuduğum ve çevremde gördüğüm kadarıyla herkes polislerdeki askerlik uygulamasının olmasını arzu ediyor .rnİnşaAllah bu madde değişir herkes hayallerine kavuşur.
 • Mağdur
  2 yıl önce
  Bende askerliği yapma şartından dolayı başvuramıyorum... Bu madde kaldırılır mı? (İnş kaldırılır)
 • Bekçi aday adayı
  2 yıl önce
  Polis alımlarında askerlik şartı aranmazken bekçilik için aranması ne kadar doğru...?rnBekçi olanlarda askerlikten polisler gibi muaf tutulamaz mı?rnUmarım bu madde değişir...
 • bende bekci olmak istiyorum
  2 yıl önce
  Ayni kaderi paylaşıyoruz anlaşılan. Bende merakla bekliyorum ins olumlu bir sonuç alırız
 • Bekçi
  2 yıl önce
  Askerlik görevini henüz yapmayanların başvuramaması gerektiğine dair maddenin kaldırılması gerekmez mi?rnPolislik için aranmayan bu şartın bekçilik için aranması çifte standart oluyor. Umarım en kısa zamanda değişir.